பிரிவுகள்
இலக்கியம் திருப்பாவை பழந்தமிழ் இலக்கியம்

மாற்றமும் தாராரோ வாசல் திறவாதார்? : ஆண்டாள் திருப்பாவை – 10

நோற்றுச் சுவர்க்கம் புகுகின்ற அம்மனாய்.

மாற்றமும் தாராரோ வாசல் திறவாதார்

நாற்றத் துழாய் முடி நாராயணன் நம்மால்

போற்றப் பறை தரும் புண்ணியனால் பண்டு ஒரு நாள்

கூற்றத்தின் வாய் வீழ்ந்த கும்ப கரணனும்

தோற்றும் உனக்கே பெருந்துயில் தான் தந்தானோ

ஆற்ற அனந்தல் உடையாய் அருங்கலமே

தேற்றமாய் வந்து திறவேலோர் எம்பாவாய்.


பாவை நோன்பு நோற்று சுவர்க்கம் செல்ல நினைக்கும் பெண்ணே. வாசலைத்தான் திறக்கவில்லை. பதிலாவது சொல்லக்கூடாதா? நாம் போற்றினால் அருள் தர ஆயத்தமாய் இருக்கும் வாசனையான துளசி மாலையை அணிந்த நாராயணனினால் முன்பு வெல்லப்பட்ட கும்பகர்ணன், அவனது தூக்கத்தை உனக்கு தந்துவிட்டானோ? ஆழ்ந்த உறக்கத்திலிருக்கும் பெண்ணே! கிடைத்தற்கு அரிய அணிகலனைப் போன்றவளே! தெளிவாய் வந்து கதவைத் திற.

Siddharth எழுதியது

அந்தச் சிட்டுக்குருவியைப் போலே...

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s